Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική;

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική αν και εντυπωσιάζει ως γνωστικό αντικείμενο, έχει ευρύτερες δυνατότητες ως μαθησιακό εργαλείο βιωματικής προσέγγισης θετικών και θεωρητικών αντικειμένων, ως μέσο ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων και γενικότερα ως χώρος υποστήριξης των ικανοτήτων για την επιτυχία στον 21ο αιώνα.

Η Ροµποτική σήµερα θεωρείται ως το τέταρτο R της µάθησης «Reading, wRriting aRithmatic and Robotics», που οι σύγχρονοι µαθητές πρέπει να κατακτήσουν για να επιτύχουν σε έναν κόσµο βασισµένο στην τεχνολογία και άκρως ανταγωνιστικό. Η Ροµποτική ενσωµατώνει όλα τα πεδία του STEM (Science, Technology Engineering, Mathematic).

Οι εκπαιδευτικές δράσεις Ροµποτικής, µε το διεπιστηµονικό χαρακτήρα που έχουν, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν βιωµατικά περιοχές, όπως µηχανική, ηλεκτρονική, αυτόµατο έλεγχο, επιστήµες των υπολογιστών, της τεχνολογίας, των µαθηµατικών, της φυσικής, αλλά και της αρχιτεκτονικής (STEM).